Registreerimine  MÜ 2022: 17.-21. AUGUST    
MU

Kääriku 2005

Metsaülikool 2005 - "Eesti jätkusuutlikkus" - toimus 10.-14. augustil Otepääl, Käärikul. Osalejaid oli kokku 67, nende seas ka korraldajad, ettekannete pidajad, huvigruppide ning keelerühmade juhid.

Viie päeva jookusl viidi läbi 13 loengut-arutelu. See tähendab, et kõikidele loengutele (üks erand siiski oli, kui loeng venis liiga pikaks) järgnes 30-50 minutiline teemaga haakuv diskussioon esineja ja osalejate vahel. Ettekande pidasid Ain Mäeots, Rein Kilk, Jüri-Karl Seim, Reigo Lehtla, Marek Strandberg, Kristjan Haller, Birute Klaas, Toomas Hendrik Ilves, Kadri Liik, Andrus Kivirähk, Tiina Kirss, Margit Sutrop ning Rein Taagepera. Läbiv teema kõikides loengutes ja aruteludes oli „Eesti jätkusuutlikkus ja elujõud”. Iga spetsialist lähenes sellele teemale läbi oma valdkonna ning püüti üles leida kitsaskohad, mis võiks Eesti jätkusuutlikkusele takistuseks saada. Igal hommikul said kokku keele- ja kirjanduserühmad, kus arutati eesti keele õigekirja, arengu ja omakeelsete sõnade üle ning teemal „Eesti keel võõrkeelena”. Vahelduseks tõsisele mõtlemisele tegeldi pealelõunal huviringides kehalise liigutamisega. Seal tantsiti rahvatantsu, joonistati ning mängiti pallimänge. 

OSALE

Uudiskiri

SA MÜ ehk Metsaülikool Eestis on vabatahtlikkusele rajanev organisatsioon, mis on loodud eesmärgiga edendada arutelukultuuri, vaagida ühiskondlikke probleeme pakkudes neile lahendusi ning diskuteerida riigi tuleviku üle.

Kontakt

   Võta ühendust
   info@metsaylikool.ee
    Google Maps
SA MÜ
a/a EE932200221029721408 (Swedbank)

Sotsiaalmeedia