Registreerimine  MÜ 2022: 17.-21. AUGUST    
MU

Kääriku 2011

Seestpoolt suurem Eesti: regionaalne areng

SESSIOONID
 

Kolmapäev
ELU MAAL VÕI MAAELU VÕLUD
                   Avaloeng: Jaan Kaplinski - Küla ja maailm, vaata loengu kokkuvõtet

Neljapäev
ELUKORRALDUS
                Loeng
                    Garri Raagmaa -  Mitu tükki on üks Eesti?, vaata loengu kokkuvõtet
                    Rivo Noorkõiv –  Eesti regionaalne areng ja hajalinnastunud ruumikorraldus, vaata loengu kokkuvõtet
                Paneel:  Mikk Sarv, Sulev Valner

TÖÖKOHAD
                Loeng
                    Meelis Kitsing - Tööjõuvajadus maapiirkondades, vaata loengu kokkuvõtet
                Paneel: Tiit VähiRein Ahas, Eda Veeroja

Reede
HALDUSREFORMID 
                Loeng
                      Tarmo Loodus -Haldusreform – milleks seda meile vaja on?, vaata loengu kokkuvõtet
                      Georg Sootla –  Kohaliku autonoomia ja võimekuse suurendamise mehhanismid 21 sajandi
                                                    Euroopas: kas me  suudame need tööle rakendada?
                Paneel:   Garri Raagmaa, Sulev Valner            

HALDUSPOLIITIKA  
                Loeng
                      Siim Valmar Kiisler - Praegused probleemid, tuleviku plaanid
                Paneel: erakondade esindajad: Kalvi Kõva, Rein Aidma

Laupäev
PÕLLUMAJANDUS / ETTEVÕTLUS
                Loeng
                    Ivari Padar -  ELi toetused, võrdlus teiste ELi riikidega.
                    Toomas Kevvai - 
                Paneel: Tiit Niilo, Mait Klaassen                                 

ÄÄREMAADE LAIENEMINE
                Loeng
                     Venemaa : Tiit Vähi - Euraasia: koostöö, integratsioon ja areng -- transpordi-logistiline komponent,                                                          vaata loengu kokkuvõtet
                     Läti: Veiko Spolitis - Läti haldusreform.Schengeni leping – Liivimaa ärkamine?, vaata loengu                                                                        kokkuvõtet
                Paneel:  Sisemaade areng: Piia Tamm,  Margus Timmo

Pühapäev      
HARIDUS
                Loeng  - Jaak Aaviksoo  - 
                Paneel: Katri Raik, Pille Liblik, Mait Klaassen, Kristjan Haller

 

Hommikused kultuurirühmad:
Tartumaa
Võrumaa
Setumaa (Margus Timmo ja Kadi Kass)
Viljandimaa
Soomaa (Aivar Ruukel)
Lääne-Eesti ja saared (Silvi Murulauk)
Ida-Virumaa (Katri Raik)
Kodukoht globaliseeruvas maailmas (Jaan Kaplinski)
Konfliktiennetus (Marko Kass ja Oliver Nahkur)

OSALE

Uudiskiri

SA MÜ ehk Metsaülikool Eestis on vabatahtlikkusele rajanev organisatsioon, mis on loodud eesmärgiga edendada arutelukultuuri, vaagida ühiskondlikke probleeme pakkudes neile lahendusi ning diskuteerida riigi tuleviku üle.

Kontakt

   Võta ühendust
   info@metsaylikool.ee
    Google Maps
SA MÜ
a/a EE932200221029721408 (Swedbank)

Sotsiaalmeedia