Registreerimine  MÜ 2022: 17.-21. AUGUST    
MU

Kääriku 2012

MÜ’12 - “HARIDUS. HARITUS”

8. – 12. aug. 2012 
Käärikul, TÜ Spordikeskuses

Programm (viimati muduetud 07. august 2012)

 1.EESTI HARIDUSSTRATEEGIAD – TEOORIA JA PRAKTIKA
    Loeng: Jaak Aaviksoo
                Marju Lauristin, vaata loengu kokkuvõtet
    Paneel: Toomas Tenno, vaata loengu slaide
                 Iiris Oosalu
              
2. ÕPETAJA KOOLITUS  
    Loeng: Eve Eisenschmidt, vaata loengu kokkuvõtet või vaata loengu slaide
    Paneel: Jaan Kõrgesaar
                 Priit Perens
                 Marika Kaasik
            
3. VÄÄRTUSPÕHINE HARIDUS  
    Loeng: Margit Sutrop, vaata loengu kokkuvõtet või vaata loengu slaide
    Paneel: Ene-Mall Vernik-Tuubel
                 Helina Harro
                 Toomas Jürgenstein, vaata loengu slaide

4. KODU JA KOOLI OSA LAPSE KOGNITIIVSES ARENGUS  
    Loeng: Tiia Tulviste, vaata loengu kokkuvõtet või vaata loengu slaide
                Eve Kikas, vaata loengu slaide
    Paneel: Auli Saveljev
                 Silvi Sokk
                                                                     
5. AJU, HARIDUS JA HARITUS 
    Avaloeng: Jaanus Harro, vaata loengu kokkuvõtet või vaata loengu slaide
     
6. HARIDUSSÜSTEEMIDE VÕRDLUS  
    Loeng: Viive-Riina Ruus, vaata loengu kokkuvõtet või vaata loengu slaide
    Paneel: Kanada (Hans Soots)
                 Saksamaa (Maria Erss), vaata loengu slaide
                 Soome (Juha-Matti Aronen)  

7. INFOTEHNOLOOGIA 
    Loeng: Ahto Buldas, vaata loengu kokkuvõtet või vaata loengu slaide
    Paneel: Vello Kukk, vaata loengu slaide
                 Urmo Uiboleht
                 Meeri Sild

8. LOOVUS JA ETTEVÕTLIKKUS   
    Loeng: Loovus – Maret Oomer, vaata loengu kokkuvõtet
                Ettevõtlikkus – Teet Jagomägi, vaata loengu kokkuvõtet
    Paneel: Tiia Randma, vaata loengu slaide
                 Triin Noorkõiv
                 Toivo Maimets  
     
 --------------------------------------------
Mõttekojad:
1. Kõrgharidus, vaata rühmas toimunud arutelu kokkuvõtet slaididel
2. Vene koolid
3. Konfliktiennetus
4. Lapsevanemate haridus
5. Poiste ja tüdrukute haridus
6. Draamaõpe
7. Eesti toit, koolitoit

OSALE

Uudiskiri

SA MÜ ehk Metsaülikool Eestis on vabatahtlikkusele rajanev organisatsioon, mis on loodud eesmärgiga edendada arutelukultuuri, vaagida ühiskondlikke probleeme pakkudes neile lahendusi ning diskuteerida riigi tuleviku üle.

Kontakt

   Võta ühendust
   info@metsaylikool.ee
    Google Maps
SA MÜ
a/a EE932200221029721408 (Swedbank)

Sotsiaalmeedia