MÜ 2021: 18.-22. AUGUST    
MU

MÜ stipendium

Sihtasutus Metsaülikooli peamiseks sihtrühmaks on läbi aja olnud üliõpilased, kes soovivad Eesti jätkusuutlikkuse üle sisuliselt ja tõsiselt Metsaülikoolis arutada ning hiljem ka saadud mõtete põhjal reaalseid samme astuda.

Metsaülikooli eesmärgiks on eeskätt läbi toetuse võimaldada Eesti ning eesti keelt valdavate üliõpilaste osavõtt Metsaülikoolist. Metsaülikooli stipendium katab tudengite osavõtukulud 70% ulatuses. Stipendiume on võimalik taotleda ka kõigil teistel osalejatel, kes oma stipendiumi vajadust põhjendavad.

Stipendiumi saamiseks palume kirjutada 1 A4 pikkune motivatsioonikiri, milles arutleda, mida Metsaülikool Sulle annab ning kuidas Sina saad Metsaülikooli panustada, samuti kinnitada enda osalus kogu MÜ aja.

Metsaülikooli osavõtutasu on 200 eurot, millest 140 eurot katab stipendium ning 60 eurot on üliõpilase omafinantseering. Osavõtutasu palume 5. augustiks tasuda meie a/a- le EE932200221029721408 (Swedbank). Hiljem tasudes on osavõtutasu 65 eurot.

Stipendiumi saajatel on kohustus osa võtta kogu programmist. Erandid on taunitavad, kuid mõjuval põhjusel lubatud eelneval kokkuleppel MÜ juhatusega.

 

Kohtumiseni Metsaülikoolis!

Sihtasutus MÜ juhatus

 

Toeta

Just Sina saad toetada Eesti üliõpilaste osavõttu Metsaülikoolist, tehes ühekordse või püsiannetuse SA Metsaülikooli arveldusarvele EE932200221029721408 (Swedbank).

OSALE

Uudiskiri

SA MÜ ehk Metsaülikool Eestis on vabatahtlikkusele rajanev organisatsioon, mis on loodud eesmärgiga edendada arutelukultuuri, vaagida ühiskondlikke probleeme pakkudes neile lahendusi ning diskuteerida riigi tuleviku üle.

Kontakt

   Võta ühendust
   info@metsaylikool.ee
    Google Maps
SA MÜ
a/a EE932200221029721408 (Swedbank)

Sotsiaalmeedia