Eesmärgid

Üheks Metsaülikooli sihiks on tuua üliõpilased rakendama oma ülikoolitarkust ja värsket pilku koos ekspertidega, et lahendusi leida olulistele Eesti küsimustele. Arutame Eesti asja metsas ehk igapäeva elust eemal, et oleks võimalik keskenduda. Eksperdid viivad kuulajaskonna sõlmpunktideni, seejärel tekib arutelu ja mõtlemisprotsess, mis võib viia lahendusteni. Täidame sellega ühe olulise demokraatia toimemehhanismi nõudeid, mis eeldab, et kodanikud on hästi informeeritud, mille tulemusena suudavad nad ise probleemide lahendusi välja pakkuda. 

Teiseks sihiks on demokraatliku arutelu arendamine, mis eeldab tahet teiste inimeste seisukohtadest aru saada, kompromisse leida ning isiklikust kriitikast hoiduda.

Põhimõtted

Selleks, et arutelu oleks sisukas ja tulemusele orienteeritud, järgime Metsaülikoolis selliseid põhimõtteid:

  • Minnakse sina peale üle, et tekiks usalduslik õhkkond.
  • Aktsepteeritakse teise seisukohti, isegi siis, kui ei olda teise arvamusega nõus.
  • Kunagi ei minda isiklikuks – a la sina ei tea asjast ju midagi.
  • Ollakse orienteeritud lahenduste otsimisele.
  • Viimaks – huumorimeel säilib ka keeruliste teemade arutamisel.