Sihtasutus Metsaülikool (MÜ) peamiseks sihtrühmaks on läbi aja olnud üliõpilased, kes soovivad Eesti jätkusuutlikkuse üle sisuliselt ja tõsiselt Metsaülikoolis arutada ning hiljem ka saadud mõtete põhjal reaalseid samme astuda.

Metsaülikooli eesmärgiks on eeskätt läbi toetuse võimaldada Eesti ning eesti keelt valdavate üliõpilaste osavõtt Metsaülikoolist. Metsaülikooli stipendium katab suurema osa tudengite osavõtukuludest. Stipendiume on võimalik taotleda ka kõigil teistel osalejatel, kes oma stipendiumi vajadust põhjendavad.

Stipendiumi saamiseks palume kirjutada 1 A4 pikkune motivatsioonikiri, milles arutleda, mida Metsaülikool Sulle annab ning kuidas Sina saad Metsaülikooli panustada, samuti kinnitada enda osalus kogu MÜ aja. Saada oma motivatsioonikiri aadressile info@metsaylikool.ee hiljemalt 1. augustiks.

Metsaülikooli osavõtutasu on 250 eurot, millest 160 eurot katab stipendium ning 90 eurot on üliõpilase omafinantseering. Osavõtutasu palume 8. augustiks tasuda meie a/a- le EE932200221029721408 (Swedbank). Hiljem tasudes on osavõtutasu 10% kallim.

Stipendiumi saajatel on kohustus osa võtta kogu programmist. Erandid on taunitavad, kuid mõjuval põhjusel lubatud eelneval kokkuleppel MÜ juhatusega.

 

Kohtumiseni Metsaülikoolis!
Sihtasutus MÜ juhatus

Toeta

Just Sina saad toetada Eesti üliõpilaste osavõttu Metsaülikoolist, tehes ühekordse või püsiannetuse SA Metsaülikooli arveldusarvele EE932200221029721408 (Swedbank).