Konfliktiennetuse Keskus on üliõpilasi ja teadlasi ühendav organisatsioon eesmärgiga arendada interdistsiplinaarset konfliktiennetusealast teadustööd, et selle tulemusi rakendada ühiskonna hüvanguks.  Keskuse idee pärineb president Lennart Merilt ja selle rajamise initsiaatoriks oli professor Mare Taagepera.

Mida oleme seni teinud?

  • Esimene samm: konverents „Konflikti ennetamine Eesti ühiskonnas“ (aprill 2009) Airi Värnik, Anu Virovere, Raivo Vetik, Tanel Mätlik. 
  • Iga-aastased Metsaülikooli „Konfliktiennetamise“ hommikused mõttekojad Ülo Vihma, Anu Virovere, Kristi Ruul, Raul Rebane jne. 
  •  „Konflikti ennetamine“ seminarisari ehk ainekursus „Konfliktoloogia“ Tõnu Lehtsaar, Marju Lauristin, Jaanus Harro, Rein Taagepera, Tiia Tulviste, Eiki Berg jne. Kursuse link.
  • Konflikti ennetamise paneeldiskussioon (veebruar 2015) Dagmar Kutsar, Kadri Ugur, Alar Kilp, Maarja Lõhmus, Grete Arro, Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli doktorandid  
  • Ühiskonna isikutevahelise destruktiivsuse indeksi loomine 
  • Artiklid kogumikes „Eesti naine. Eesti mees. Konflikti ennetamine“ ja „Seestpoolt suurem Eesti. Haridus ja haritus“ ning ajalehtedes  
  • Täpsem info Konfliktiennetuse Keskuse kodulehelt: https://conflictprevention.weebly.com/