Metsaülikooli ajalugu

Metsaülikooli (MÜ) pikk ajalugu sai alguse Kanadas 1967. a. Eestis oleme MÜ-d järjepidevalt korraldanud 2005. a. alates. Igal aastal on olnud erinev teema, näiteks “Integratsioon. Lõimumine (2007), “Eesti Maailmas. Maailm Eestis” (2009), “Eesti Naine. Eesti Mees” (2010) ja “Seestpoolt suurem Eesti” (2011), seoses maapiirkondade tühjaks jäämisega, 2012. aastal oli meil teemaks “Haridus. Haritus”.

Eesmärgid

Üheks MÜ sihiks on tuua peamiselt üliõpilased rakendama oma ülikoolitarkust ja värsket pilku koos ekspertidega, et lahendusi leida olulistele Eesti küsimustele. Arutame eesti asja metsas ehk igapäeva elust eemal, et oleks võimalik keskenduda. Eksperdid viivad kuulajaskonna sõlmpunktideni, seejärel tekib arutelu ja mõtlemisprotsess, mis võib viia lahendusteni. Täidame sellega ühe olulise demokraatia toimemehhanismi nõudeid, mis eeldab, et kodanikud on hästi informeeritud, mille tulemusena suudavad nad ise probleemide lahendusi välja pakkuda. Teiseks sihiks on demokraatliku arutelu arendamine, mis eeldab tahet teiste inimeste seisukohtadest aru saada, kompromisse leida ning isiklikust kriitikast hoiduda. 

Programm

Päevane programm koosneb hommikusest rühmatööst osavõtjatele huvi pakkuval teemal ja kahest sessioonist. Sessioone on kokku kaheksa, mis valgustavad antud teemat mitmest vaatenurgast (vt. Järgmine MÜ). Õhtul on “Avatud ruum” konkreetsete lahenduste leidmiseks, saun, lõke jne. Kuna arutlused arenevad uue informatsiooni saamisel päevast päeva, siis on MÜ tavaks 4 päeva kohal olla. Samuti on MÜ tavaks kõigil oma osavõtumaks ise maksta. On võimalik ka stipendiumeid saada.

Lisategevused

MÜ’st on väja arenenud “Konflikti ennetamise” seminaride seeria, esseekonkurss gümnaasiumidele suvise MÜ teemal, ehk sel aastal “Tuleviku kool“ ja MÜ’s alguse saanud „Akadeemiake“ ehk „Akadeemia“ gümnaasiumi õpilastele
(vt. http://akadeemiake.ee) 

Toetused

Kuigi MÜ on välismaal olnud isemajandav (st. kõik maksavad ise enda osavõtumaksu) ei ole see Eestis võimalik. Oleme üles seadnud stipendiumi fondi, kus on võimalik toetada ühte tänavust osavõtjat 115 euroga. Osavõtja ise maksab 160 eurosest osavõtumaksust 45 eurot. Samuti on võimalik toetada MÜ tegevust üldisemalt.