Soovid läbipaistvamat ja ausamat Eestit?

Metsaülikooli sihiks on süüvida ekspertide kaasabil asjade olemuseni, uurida välja peamised sõlmpunktid ning otsida lahendusi tehes seda kõike siiralt, üksteist austades ning väärtustades.

Niisamuti tehakse seda ka noorte metsaülikoolis. Noored valivad teemad, mis neid kõnetavad ja otsivad lahendusi asjadele, mis neid ise puudutavad. Nad süüvivad teema olemuseni, respekteerivad erinevaid arvamusi, kuulavad üksteist ära ja otsivad lahendusi parema homse Eesti jaoks, kus nemad ise soovivad elada.

Noorte metsaülikooli veavad meie sõbrad Viljandis: Ülle Luisk ja Juhan-Mart Salumäe Viljandi Gümnaasiumist ning Metsaülikoolis korduvalt osalenud Kaarel Lehtsalu ja Mihkel Servinski.

Esimene NMÜ saab toimuma 16.-18. oktoober hariduse teemal.

NMÜ kohta leiad rohkem infot Facebookist: http://www.facebook.com/noortemy