2015. a Metsaülikooli terviseteemaline esseekonkurss toimus 9.–12. klassi õpilastele eesmärgiga:

  • julgustada noori kaasa rääkima tervise teemal, oma arvamust avaldama ja algatusvõimet üles näitama;
  • kutsuda küsima ja vastama, millised on noorte eluviisid ning tervisekäitumine;
  • kutsuda mõtlema vaimse ja füüsilise tervisega seonduvatele probleemidele;
  • kutsuda mõtlema Eesti arengu peale ja tekitada arutelu selle üle, milline roll on tervisel jätkusuutlikus ühiskonnas, millised väljakutseid see riigile esitab;
  • julgustada seadma eesmärke oma tervise hoidmisel ja väärtustamisel;
  • tunnustada väljapaistvaid noori, kutsudes nad osalema suvisesse Metsaülikooli 2015.

Võitjaiks osutusid:

  1. Keily Tammaru 
  2. Mari-Liis Korkus
  3. Eva-Maria Veitmaa