Metsaülikooli kogumik on omamoodi kroonika senistest mõttetalgutest Lõuna-Eesti metsade vahel. Läbi sõna ja pildi annab kogumik edasi Käärikul kõlanud mõtteid ning leitud lahendusi, mis viivad Eestit edasi. Iga paari aasta tagant ilmuv kogumik on üks Metsaülikooli kaubamärkidest, kuna sinna on põimitud tegijate vaim ja tahe, osalejate ootused ja emotsioonid ning esinejate ideede lennukus.

Kogumikke on võimalik soetada hästivarustatud raamatukauplustest või kontakteerudes Metsaülikooli juhatusega.

Kriisid kapitalismis ja kunstis. Metsaülikool Eestis 2013-2014


Seestpoolt suurem Eesti. Haridus ja haritus. Metsaülikool Eestis 2011-2012

2013. aasta suvel ilmus järjekorras neljas Metsaülikool Eestis kogumik.

Metsaülikooli neljas artiklikogumik annab suurepärase võimaluse osa saada 2011 ja 2012. aastal Käärikul vaba foorumina toimiva Metsaülikooli mõttetalgutest halduse ja hariduse teemadel. Kogumik on pühendatud Metsaülikooli mõtte Eestisse toonud Mare Taagepera mälestusele.

2011. aastal kutsus Metsaülikool ühise arutelulaua ümber Käärikule nii poliitikud, teadlased, ettevõtjad, omavalitsusjuhid kui ka kohaliku kultuurielu aktivistid, et nad selgitaksid, miks haldusreformi „laev” ei liigu. Käesoleva kogumiku kaante vahele on jõudnud Garri Raagmaa, Rivo Noorkõivu, Siim Kiisleri, Sulev Valneri, Tiit Vähi, Meelis Kitsingu, Rein Aidma ja Veiko Spolitise toonased ettekanded, mis ei ole oma aktuaalsust kaotanud ka tänaseks päevaks.

Eesti seestpoolt suuremaks kasvatamise ideest 2011. aasta MÜ-s kasvas välja arusaam, et 2012. aastal tuleks Metsaülikooli arutelu põhiteravik suunata haridusele, mis sarnaselt regionaalküsimustele seisab ka suurte väljakutsete ees. Erinevatel haridusteemadel saavad kogumikus sõna Marju Lauristin, Jaanus Harro, Tiia Tulviste, Eve Kikas, Auli Kõnnussaar, Vello Kukk, Mare Taagepera, Margit Sutrop, Toomas Jürgenstein, Maret Oomer, Tiia Randma, Viive-Riina Ruus, Maria Erss, Eve Eisenschmidt, Priit Perens ja Toivo Maimets.

Haaramaks haridusteemalisse diskussiooni ka tänased õpilased, korraldas Metsaülikool 2012. aasta kevadel gümnasistidele esseekonkursi „Tuleviku kool“. Võidutööd Kristiina Liiva, Kristiina Ojametsa ning Tuuli Lõhmuse sulest on jõudnud ka käesoleva kogumiku kaante vahele.

Metsaülikool jätkab ka tegelemist konfliktiennetuse suunal. Sel teemal võtavad sõna Heiki Krips, Kirsti Ruul, Mare Taagepera, Marko Kass, Oliver Nahkur ning Anni Tamm.

Mälestuste rubriigis on järelhüüded Mare Taageperale ning Olev Träss meenutab Kotkajärve metsaülikooli algusaegu.

Kogumiku hind on 15 eurot ja selle eest saab tasuda arvega.


Eesti naine. Eesti mees. Konflikti ennetamine. Metsaülikool Eestis 2010

2011. aasta suvel ilmus järjekorras kolmas Metsaülikool Eestis kogumik.

Seekordne Metsaülikooli kogumik võtab luubi alla Eesti naise ja mehe. Mitmed oma ala spetsialistid analüüsivad Eesti naist ja meest usalduse, suhete, tervise, käitumise, poliitika jne vaatenurgast. Otsitakse vastuseid küsimustele, miks me oleme sellised nagu oleme ning kas me saame endis muuta midagi paremaks? Sel teemal arutlevad Siiri Oviir, Mare Taagepera, Margus Punab, Leo Kunnas, Barbi Pilvre, Jan Kaus jpt. 

Kogumikus arutletakse ka võimalike lahenduste üle vältimaks edasisi konflikte ja vastuolusid perekonnas, tööl, koolis ja riigis. Konflikti ennetamisest kirjutavad Rein Taagepera, Tõnu Lehtsaar, Lauri Mälksoo, Ülo Vihma, Igor Kotjuh jne.

Kogumiku viimases osas kirjutavad tänased gümnasistid oma mõtetest vaadates lootusrikkalt Eesti tulevikku. Tulevikku, mis on täis hoolivust ja üksteisemõistmist ning mida kannab edasi tugev kodanikuühiskond. Essekonkursi parimad palad on ära trükitud ka kogumikus.

Eessõna autor on kogumiku koostaja Marko Kass, saatesõna kirjutas Metsaülikooli juhataja Triin Käpp. 
Rohke fotomaterjaliga raamatu kujundas Kadi Pajupuu. 
Kirjastus SE&JS.


Usaldus. Eesti ja maailm. Metsaülikool 2008-2009

2010. aasta Metsaülikoolis Käärikul ning septembris nii Tartus kui Tallinnas esitlesime järjekorras teist Metsaülikool Eestis kogumikku.

Käesolev artiklite kogumik ligi viiekümnelt tänase Eesti arvamusliidrilt annab suurepärase võimaluse osa saada aastail 2008–2009 Käärikul toimunud Metsaülikooli mõttetalgutest. 
Nende koosmõtlemiste eesmärk pole jõuda lõpliku tõeni, vaid pakkuda läbi argumenteeritud diskussiooni võimalikke tulevikuteid Eestile ja igaühele meist.

Usaldusest majanduses, riigi ja riikide vahel, kodus ja perekonnas, samuti meedia usaldusväärsusest ning Eesti rollist maailmas ja maailma mõjust Eestile kirjutavad David Vseviov, Siim Kallas, Rein Raud, Hans H. Luik, Marina Kaljurand, Matti Maasikas, Eiki Berg, Sulev Valner, Ilmar Raag, Peeter Tulviste, Leelo Tungal, Jüri Talvet, Indrek Neivelt, Allar Jõks, Andres Tarand, Rein Taagepera, Alar Karis, Hele Everaus, Jaan Männik ja paljud teised. Saatesõna Metsaülikooli juhatajalt Mare Taageperalt. Raamatu koostas toimkond eesotsas Marko Kassiga, kujundas Kadi Pajupuu.


Eesti jätkusuutlikkus ja lõimumine. Metsaülikool 2005-2007

Metsaülikool on 40-aastase traditsiooniga metsarüpes toimuv foorum, mis võimaldab Eestile olulisi küsimusi arutada avatult, ausalt ning süvitsi. Traditsioon sai alguse väliseestlaste algatusel Kanadas, Kotkajärvel 1967 toimunud Metsaülikoolist. Eestis toimus esimene Metsaülikool 1989. a. Käärikul ja seal osales sada välis- ja sada kodueestlast. 

Käesolev kogumik annab nii osalenutele kui ka kõigile teistele suurepärase võimaluse osa saada 2005-2007 aastal Eestis toimunud Metsaülikooli mõttetalgutest.
Artiklid kajastavad Eesti tänaste arvamusliidrite loenguid ja arutlusi erinevatel teemadel: “Eesti jätkusuutlikkus”, “Eesti aastal 2007 ja 2027” ja “Integratsioon. Lõimumine”. 

Saatesõna on kirjutanud Metsaülikooli juhataja Mare Taagepera. 272 lk., palju pilte, teostus kirjastuselt SE&JS.